Czech point

V současné době mohou občané získat v rámci projektu Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál na MěÚ Sadská ověřené výstupy z těchto registrů:

 • a) katastru nemovitostí
 • b) obchodního rejstříku
 • c) živnostenského rejstříku
 • d) evidence rejstříku trestů
 • e) výpis z bodového hodnocení řidiče
 • f) vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • g) podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • h) výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí

Co je potřeba znát

V případě žádosti na základě listu vlastnictví je nutné znát:

 • katastrální území
 • číslo listu vlastnictví

V případě žádosti podle seznamu nemovitostí je nutné znát:

 • katastrální území
 • číslo popisné (v případě budov)
 • číslo parcely (v případě pozemku)
 • při částečném výpisu - číslo jednotky - číslo popisné/číslo bytu

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu) 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další ( dle položky č. 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel bude informován o počtu stran a výše poplatku před potvrzením výstupu.

Co dostanete

 • úplný výpis z listu vlastnictví
 • částečný výpis z listu vlastnictví

Výpis z obchodního rejstříku

Co je potřeba znát

 • identifikační číslo obchodní společnosti

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu) 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další ( dle položky č. 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Co dostanete

 • úplný výpis z obchodního rejstříku k danému okamžiku
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Výpis ze živnostenského rejstříku (veřejná část)

Co je potřeba znát

 • identifikační číslo

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu)100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další ( dle položky č. 3 části I přílohy Sazebník písmeno d) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Co dostanete

 • úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku k danému okamžiku

Výpis z evidence Rejstříku trestů

Co musíte předložit:

 • žádost (vyplní pracovník Czech POINT)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

Komu lze výpis předat

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat výpis z této evidence osobě, které se výpis týká, má platný doklad totožnosti a přiděleno rodné číslo. Výpis je možno vydat i zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci žadatele.

Výše správního poplatku (splatná před provedením úkonu) 100,- Kč (podle položky 10a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Co dostanete

 • výpis z evidence RT

Kdy není možné vyhovět žádosti o vydání výpisu z evidence RT elektronickou formou

Jde o případy, kdy je žádost elektronicky odeslána, ale Rejstřík trestů odpoví, že ji nelze takto vyřídit. V takovém případě musí žadatel využít formu klasické papírové žádosti, která byla uplatňována do konce roku 2007. Úřad ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100,- Kč (pozn. Kolek je nutné přinést s sebou) a pošle tuto žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu                                                                                      

Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla dne 3.5.2012 spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100,- Kč.

Informace z evidence Rejstříku trestů členských států

Na Czech POINTu byla dne 17.5.2012 spuštěna funkcionalita, která vyplývá z novelizace zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zavádí některé obsahové změny vstupních a výstupních dokumentů informačního systému Rejstříku trestů vyvolané implementací rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

Výpis bodového hodnocení osoby

Co potřebujete předložit

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele
 • Řidičský průkaz – není podmínkou

Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát - 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

Registr účastníků provozu MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna.

Městský úřad Sadská

Mapu Sadské si můžete prohlédnout zde.

Statistické údaje o městě Sadské můžete získat zde.


Info na váš email

Pokud byste neradi, aby vám unikly nějaké důležité informace, přihlašte se k odběru novinek na váš email.Mapový portál
Mapový portál