Sadská - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Správa hřbitova

Veřejné pohřebiště v Sadské

Řád veřejného pohřebiště

Dodatek č. 1 Řádu veřejného pohřebiště

Žádost o souhlas

Otevírací doba hřbitova

duben - říjen

  • 7 .00 - 19.00 hodin

listopad - březen

  • 7. 00 - 17.00 hodin

Památka zesnulých

  • 7. 00 - 19.00 hodin

Správce hřbitova: Zdeněk Piskáček

Telefon: 728 142 619

Správa hřbitova: Městský úřad Sadská, Palackého nám. 1, 289 12  Sadská (pokladna)

Telefon: 325 546 609 / 325 546 610

Postup při uložení urny či rakve do hrobu

- Domluvit si termín uložení urny se správcem hřbitova, resp. termín uložení rakve s pohřební službou,

- vyplnit na Správě hřbitova žádost o souhlas s uložením urny či rakve,

- dodat na Správu hřbitova úmrtní list (pokud ještě není vystaven, donést jej po jeho obdržení), v případě uložení urny přiložit i doklad o zpopelnění,

- uhradit poplatek za uložení urny, 

- vyplněnou a potvrzenou žádost předat správci hřbitova.

Pokud zemřel nájemce hrobového místa, je nutné co nejdříve uzavřít novou nájemní  smlouvu/dodatek.

Pomník (hrobové příslušenství) je  předmětem dědického řízení, proto je povinnost ho nahlásit notáři. Po skončení dědického řízení je třeba oznámit nového majitele pomníku Správě hřbitova.