Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Městské symboly

Městský znak

městský znak

Sadská byla povýšena na městečko císařem Ferdinandem I. 27. 5. 1562 a součástí vydaného privilegia bylo také udělení městského znaku. V rámci třicetileté války byly listiny o udělení veškerých privilegií zničeny. Ztracená privilegia poté obnovil a potvrdil roku 1640 Ferdinand III. Součástí privilegia byl popis uděleného znaku a jeho miniatura.Tomuto popisu odpovídá současné ztvárnění znaku, i když v minulosti docházelo k posunům ve vnímání jeho podoby.

Jak uvádí Stanislav Kasík z Heradlické kanceláře „Dauphin“, podoba znaku města Sadská odpovídá následujícímu ideálnímu popisu:

„V červeném štítě na zelené půdě stojí stříbrný polygonální kvádrový kostel s třemi viditelnými stěnami; do střední je proražen černý vchod a završenou stříbrným sanktusníkem s třemi černými okny vedle sebe a ten má modrou střechu se zlatou makovicí a křížem. Ke kostelu vlevo přiléhá stříbrná kvádrová věž s dvěma viditelnými stěnami a hranou mezi nimi; do levé stěny je v přízemí proražen černý otvor vchodu, nad ním dvě gotická okna s pruty a kružbou a dvě shodná okna na pravé stěně věže, která má modrou valbovou střechu s dvěma zlatými makovicemi s křížky“.

Použití městského znaku  je limitováno § 34 a) zákona o obcích. Město Sadská a jím zřízené právnické osoby mohou znak i prapor obce využívat, jiné subjekty mohou znak využívat jen se souhlasem Rady města Sadská.

Městský prapor

městský prapor

Přestože jeden ze symbolů města Sadská, městský znak, existuje již několik století,  ke zhotovení druhého, kterým je městský prapor, v minulosti nikdy nedošlo. O jeho zhotovení rozhodla Rada města Sadská v roce 2002. Z nabídky renomovaných firem byla vybrána Heraldická kancelář pana Stanislava Kasíka „Dauphin“. Schvalovací proces v rámci města završilo Zastupitelstvo města Sadská dne 18. 6. 2003, kdy schválilo již konkrétní návrh městského praporu ve variantě rozvinutého znaku města. 

Autor návrhu Stanislav Kasík popisuje prapor takto: "List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zelený, v poměru 6:2. Uprostřed listu, ze zeleného pruhu do červeného, vyrůstá bílý polygonální kvádrovaný kostel s modrou stanovou střechou završenou bílým sanktusníkem s třemi černými okny vedle sebe, s modrou jehlancovitou střechou se žlutou makovicí a křížem a s třemi viditelnými stěnami - do střední je proražen hrotitý vchod a nad ním a na postranních stěnách gotické okno, vše černé. Ke stěně kostela otočené k vlajícímu okraji listu přiléhá bílá kvádrovaná věž s dvěma viditelnými stěnami a hranou mezi nimi a s modrou valbovou střechou s dvěma žlutými makovicemi s křížky - v přízemí stěny otočené k vlajícímu okraji listu je vchod, nad ním nad sebou dvě gotická okna a ta i na druhé stěně, vše černé. Prapor opakuje podobu městského znaku".

Slavnostně byl prapor městu Sadská udělen předsedou PS ČR 5. března 2004.

Slavnostní předávání praporu v Ze slavnostního předávání prap

Město

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.