Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Jak si zařídit

 

Jak si zařídit

 

Stavební úřad Sadská

Níže uvedený odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR umožňuje nalézt podle konkrétních požadavků jednotlivé druhy závazných formulářů. V sekci " Vyplněných vzorových žádostí" lze také zjistit, co a jak se má vyplnit. Pod tímto odkazem naleznete potřebné vzory a formuláře.

Formulář žádosti k odběru podzemních vod dne zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění naleznete zde.

 

Matrika

Správní obvod matričního úřadu Sadská je vymezen vyhláškou č. 207/2001 Sb.a zahrnuje následující obce:

 • Hořany, Chrást, Hradištko, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Sadská, Třebestovice, Velenka, Zvěřínek.

Na základě zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyřizuje matriční úřad pro občany ve výše uvedeném správním obvodu úkony, které se týkají následujících životních situací:

 • narození
 • manželství
 • úmrtí
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • změna příjmení a jména
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti určení otcovství k narozenému dítěti zvláštní matrika Brno – sepisování žádostí o vydání dokladů pro narození, manželství a úmrtí

Základními doklady pro vyřizování matričních záležitostí jsou dle charakteru úkonů:

 • platný OP, rodný, oddací nebo úmrtní list

V případě matričních dokladů vydaných v cizině:

 • doklady úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

Další specifikaci náležitostí je třeba dohodnout přímo na matrice.

Matriční úřad Sadská vyřizuje dle organizačního řádu Městského úřadu Sadská pro občany také další záležitosti, které vyplývají z níže uvedených zákonů.

Na základě zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů / zákon o evidenci obyvatel /, v platném znění pouze pro občany města Sadská:

 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • provádí přihlašování k trvalému pobytu provádí odhlašování z trvalého pobytu

Na základě zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování ) pro občany bez ohledu na trvalé bydliště:

 • provádí vidimaci a legalizaci, tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Na základě zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění

 • sepisuje protokoly o ztrátě občanských průkazů
 • vydává potvrzení o ztrátě a odcizení občanských průkazů
 • vydává potvrzení o neplatnosti občanských průkazů

Obec s rozšířenou působností pro Sadskou je v matričních záležitostech Městský úřad Nymburk.

Adresa: Městský úřad, odbor správních činností, U Staré sladovny 470, 288 16 Nymburk. Rozšířené informace o výše uvedených oborech správních činností lze získat na této internetové adrese.

 

Byty

Dům s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou v Sadské je 16 bytů, jedná se o byty zvláštního úrčení pro osoby se sníženou mírou soběstačnosti.  Źádosti o byt v DPS eviduje na zvláštním formuláři MěÚ Sadská.

Ostatní byty

RM schválila z důvodu transparentnosti Pravidla pro přidělování uvolněných bytů ve vlastnictví města Sadská.

Pro mladé zájemce do 35 let jsou určeny 3 startovací byty, které jsou pronajímány na dobu maximálně 3 let. Také pro přidělování těchto bytů RM schválila Pravidla.

 

Sociální oddělení MěÚ Sadská

Informace k zákonu o hmotné nouzi a elektronické formuláře pro jednotlivé dávky naleznete na internetových stránkách MPSV ČR zde.

Otevřená radnice

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.