Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Jak si zařídit - návody a formuláře

Stavební úřad Sadská

Níže uvedený odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR umožňuje nalézt podle konkrétních požadavků jednotlivé druhy závazných formulářů. V sekci " Vyplněných vzorových žádostí" lze také zjistit, co a jak se má vyplnit. Pod tímto odkazem naleznete potřebné vzory a formuláře.

Formulář žádosti k odběru podzemních vod dne zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Byty - pravidla pro přidělování bytů

Dům s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou v Sadské je 16 bytů, jedná se o byty zvláštního úrčení pro osoby se sníženou mírou soběstačnosti. Žádosti o byt v DPS eviduje na zvláštním formuláři MěÚ Sadská.

Žádost o vyjádření k existenci sítí

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/stredocesky-kraj/

Informace k bezplatné službě UtilityReport

Matrika

Správní obvod matričního úřadu Sadská je vymezen vyhláškou č. 207/2001 Sb.a zahrnuje následující obce:

 • Hořany, Chrást, Hradištko, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Sadská, Třebestovice, Velenka, Zvěřínek.

Na základě zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyřizuje matriční úřad pro občany ve výše uvedeném správním obvodu úkony, které se týkají následujících životních situací:

 • narození
 • manželství
 • partnerství
 • úmrtí
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • změna příjmení a jména
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti určení otcovství k narozenému dítěti zvláštní matrika Brno – sepisování žádostí o vydání dokladů pro narození, manželství a úmrtí

Oznámení MěÚ Sadská - stanovení odddávacích dnů, hodin a oddávajících

Oznámení MěÚ Sadská k uzavírání registrovaného partnerství

Základními doklady pro vyřizování matričních záležitostí jsou dle charakteru úkonů:

 • platný OP, rodný, oddací nebo úmrtní list

V případě matričních dokladů vydaných v cizině:

 • doklady úředně ověřené a přeložené do českého jazyka.

Další specifikaci náležitostí je třeba dohodnout přímo na matrice.

Matriční úřad Sadská vyřizuje dle organizačního řádu Městského úřadu Sadská pro občany také další záležitosti, které vyplývají z níže uvedených zákonů.

Na základě zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů / zákon o evidenci obyvatel /, v platném znění pouze pro občany města Sadská:

 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • provádí přihlašování k trvalému pobytu provádí odhlašování z trvalého pobytu

Na základě zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování ) pro občany bez ohledu na trvalé bydliště:

 • provádí vidimaci a legalizaci, tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Obec s rozšířenou působností pro Sadskou je v matričních záležitostech Městský úřad Nymburk.

Adresa: Městský úřad, odbor správních činností, U Staré sladovny 470, 288 16 Nymburk. Rozšířené informace o výše uvedených oborech správních činností lze získat na této internetové adrese.

Informace k vydávání osobních dokladů naleznete na následujícím odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Informace k evidenci obyvatel naleznete na následujícím odkazu:

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-naurade-82997.aspx

Sociální oddělení MěÚ Sadská

Informace k zákonu o hmotné nouzi a elektronické formuláře pro jednotlivé dávky naleznete na internetových stránkách MPSV ČR.

Standardy kvality výkonu SPOD

Místní poplatek z pobytu

OZV Č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Formulář - Poplatek z pobytu - registrrace

Formulář - Vyúčtování poplatku z pobytu

Praktické informace

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.