Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Svoz odpadu, placení poplatků, sběrná místa

Pro umožnění pohodlnějšího přístupu k platbám město Sadská od ledna 2021 umožňuje provést platbu poplatků za odpady a psy bez návštěvy radnice. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, je nutno zaslat předem e-mail na adresu kazdova@mesto-sadska.cz nebo desenska@mesto-sadska.cz.

V e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

Odpady:

- jméno a příjmení všech poplatníků, za které chcete zaplatit (včetně dětí starších 3 let)

- rok narození všech poplatníků

- adresa trvalého pobytu nebo adresa a číslo bytu, domu nebo chaty, pokud v objektu není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu

- velikost a počet popelnic na směsný odpad

Psi:

- počet psů

- celé jméno a adresa majitele

Na základě Vašeho e-mailu Vám bude zpět zaslán variabilní symbol a číslo účtu, které uvedete při platbě bankovním převodem. Po připsání platby na účet města Vám budou doručeny do poštovní schránky známky na popelnice pro směsný odpad zároveň s kartičkou na odpadní dvůr.

Splatnost poplatku je do 31. března příslušného kalendářního roku.

CENÍK

Poplatek za odpady:

660,- Kč za osobu trvale hlášenou vyjma osob, na které se vztahuje osvobození dle Obecně závazné vyhlášky.

660,- Kč za dům, byt nebo chatu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Případnou změnu majitele je nutno ohlásit do 15 dnů od této skutečnosti (lze vyřídit e-mailem).

Poplatek ze psů:

200,- Kč za prvního psa v rodinném domě

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě

500,- Kč za prvního psa v bytovém domě

1 000,- Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě

100,- Kč za prvního psa v rodinném domě osoba starší 65let

200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě osoba starší 65let

200,- Kč za prvního psa v bytovém domě osoba starší 65let

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě osoba starší 65let

Poplatek platí všichni majitelé psů vyjma osob, na které se vztahuje osvobození dle Obecně závazné vyhlášky.

V případě úmrtí psa je nutné ho odhlásit z evidence, v případě pořízení nového psa ho do evidence přihlásit (i během roku).  Oboje lze vyřídit také e-mailem. Pes se platí od věku 3 měsíců.

Nakládání s odpadem se řídí obecně závaznými vyhláškami, které naleznete na těchto stránkách v odkazu: mesto/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/

Svoz odpadu probíhá podle tohoto harmonogramu:

Harmonogram svozu odpadu 2024

Harmonogram svozu odpadu 2024 ke stažení zde

Popelnice doporučujeme připravit před dům k vysypání již v předvečer dne svozu.

Občané, kteří se zapojili do systému Door-to-door, mají k dispozici zdarma zapůjčené barevné nádoby na tříděný odpad. Občané, kteří nepodepsali nové smlouvy a nezapůjčili si barevné nádoby mají možnost tříděný odpad ukládat do sběrných nádob na těchto stanovištích (seznam stanovišť platí od 1.5.2020):

Číslo Lokalita (název ulice) Plast Papír Čiré sklo Bar. sklo Kov
1 Na Zámku 1 1 0 1 1
2 Na Vodrážce 2 2 0 1 1
3 Spojovací 1 1 1 1 1
4 Karla Viky 1 1 0 2 1
5 Pístecká 1 1 1 2 1
6 U Sídliště 1 1 1 1 1
7 Podskalí  1 1 1 1 1
8 Mládežnická 1 1 0 2 1
9 Na Valech 1 1 0 2 1
10 Prokopova 0 0 1 1 1
11 Husínek 1 1 1 1 1
12 Pražská/Jordán 1 1 1 1 1
13 Pražská/Třebízského 2 2 1 2 1

Mimo tyto stanoviště naleznete na Palackého náměstí a v Pražské ulici/Třebízského také kontejner na sběr látek a použitého šatstva a kontejner na sběr drobného elektroodpadu.

Veškerý odpad, který se nevejde do sběrných nádob, patří na sběrná místa v ulicích Pod Bory nebo Hlouškova, bližší informace najdete níže. Neodkládejte žádný odpad na zem v okolí kontejnerových stání, vystavili byste se tak riziku citelné pokuty za znečišťování veřejného prostranství.

Informace pro chataře a obyvatele chatových osad Vodrážka, Mrsoly, Na Zámku ke stažení zde

Aktuální vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodaření města Sadská ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.05 MB

V září 2023 proběhla kontrola správného třídění komunálního odpadu pomocí roztřídění vzorku odpadu ze svozu směsného komunálního odpadu, výsledky naleznete zde: Vyhodnocení rozborky odpadu (4.33 MB)

Co patří a nepatří do barevných nádob? Rady zde:

Do směsného komunálního odpadu, to znamená typicky do černých popelnic, můžete házet odpadky v pytlících, ve kterých je vyndáte z odpadkových košů. Rozhodně je nemusíte z těchto pytlů vysypávat. Naopak vzhledem k delšímu intervalu svozu je žádoucí, aby byl odpad uzavřen v pytlích.

Do žlutých popelnic patří plast a do modrých papír. Pokud jste na pochybách o nějaké věci, jestli patří do papíru, do plastu, nebo jestli se vůbec může třídit, tak se netrapte a klidně jí do některé barevné popelnice vhoďte. Veškerý odpad z barevných popelnic jde totiž na třídící linky, kde to, co tam nepatří, pracovníci linky vytřídí a vyhodí. Je škoda surovinu vyhodit do směsného odpadu jen proto, že si nevíte rady.

To platí i pro několikrát recyklovaný papír, jako jsou ruličky od toaletního papíru nebo papírové obaly od vajec. Tyto věci můžete hodit do popelnice na papír, ale můžete je taktéž hodit do hnědé popelnice na BIO. Dokonce se doporučuje je vhazovat na dno hnědé popelnice, kde slouží jako nasákavý materiál.

Do žlutých popelnic na plastový odpad můžete vyhazovat také plechovky od nápojů. Ale pouze od nápojů! Plechovky od fazolí, tuňáka, guláše, kočičího nebo psího žrádla a podobné, ty všechny nadále patří do šedivých zvonů na třídících místech v ulicích. Do žlutých popelnic také patří veškeré krabice od nápojů, mléka a omáček (tetrapaky).

Do tříděného odpadu však nepatří obaly, které jsou silně znečištěny olejem, tyto prosím vyhazujte do černé popelnice. Tím jsou myšleny například plastové lahve od oleje se zbytkem oleje na dně. Plastový obal od šunky, který je trochu mastný, samozřejmě můžete vytřídit do plastů. Vytříděné plasty nemusíte omývat, je možné vyhodit i kelímek znečištěný trochou jogurtu, ale je k tomu potřeba přistupovat s rozumem a neznečistit si žlutou popelnici.

Do hnědých popelnic na bioodpad patří nejen listí a tráva, ale také odpad z kuchyně, jako jsou odřezky ze zeleniny, staré pečivo, prošlé potraviny vysypané z obalů. Neházejte tam ale odřezky od masa, kosti, psí výkaly a další živočišné zbytky, ty je třeba vyhodit do černé popelnice.

I nadále bude svozová firma svážet PET lahve s použitým kuchyňským olejem. Tyto zašroubované lahve můžete umístit nahoru na zavřené víko kterékoliv popelnice při každém svozu. Pozor na vyjetý motorový olej: ten patří na sběrný dvůr nebo do autoservisu!

Závěrem ještě jedna novinka. Do žlutých popelnic na plastový odpad můžete vyhazovat také plechovky od nápojů. Ale pouze od nápojů! Plechovky od fazolí, tuňáka, guláše, kočičího nebo psího žrádla a podobné, ty všechny nadále patří do šedivých zvonů na třídících místech v ulicích.

Děkujeme, že třídíte a pomáháte tak sobě i životnímu prostředí.

Sběrné místo v ulici Pod Bory:

Sběrné místo pro sběr velkoobjemového odpadu pro občany města Sadská se nachází
v ulici Pod Bory vedle čistící stanice odpadních vod. Na tomto místě je možné ukládat
velkoobjemový směsný odpad a nebezpečný odpad jako jsou baterie, plechovky od barev
apod. Dále je možno ukládat tříděné suroviny jako je papír, sklo, plasty, kovy a dřevo.
Zaveden je také systém zpětného odběru elektrických spotřebičů, jako jsou ledničky, u
kterých nesmí být demontován chladící systém, pračky, myčky, televizory, monitory počítačů a další drobné domácí elektrospotřebiče. Možno je též uložit pneumatiky.
Do sběrného místa může odpad odkládat pouze fyzická osoba přihlášená ve městě k trvalému pobytu nebo vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba, po předložení dokladu o zaplacení příslušného poplatku za daný rok. Tento odpad je možné odkládat maximálně do 300 kg objemného odpadu za kalendářní rok.

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem, a proto ho na našem sběrném místě neodebíráme! Každý stavebník je povinen předat stavební odpad ke zpracování oprávněné osobě, která vlastní nebo provozuje zařízení na zpracování stavebního odpadu, nebo oprávněné osobě, která sváží stavební odpad do těchto zařízení. Je zakázáno odkládat stavební a demoliční odpad do sběrných nádob na směsný odpad.

Provozní doba sběrného místa Pod Bory:

- pondělí, středa, pátek od 15,00 hodin do 18,00 hodin;

- sobota od 8,00 hodin do 12,00 hodin;

- v den státního svátku je zavřeno.

Sběrné místo biologického odpadu v ulici Hlouškova:

Sběrné místo zajišťuje sběr veškerého odpadu rostlinného původu, trávy, větví a spadaného
listí. Zpravidla jde o odpad větších rozměrů, který nejde vložit do nádoby na bioodpad. Zde
může občan města, který má uhrazen poplatek za odpad v příslušném roce odevzdat zelený
odpad zdarma. Občané dovážejí na toto místo odpad samostatně. V případě, že bude odpad
odvezen na sběrné místo na základě předchozího telefonického objednání pracovníky
údržby správy majetku města, uhradí občan náklady spojené s dopravou dle Ceníku
hospodářské činnosti města 
Odpad ukládaný na tento dvůr musí být bez dalších příměsí (bez papírů, plastů, igelitů).

Vždy od 1.12. do 15.3 kalendářního roku je toto sběrné místo uzavřeno.

Provozní doba sběrného místa ul. Hlouškova:
- úterý a čtvrtek od 15,00 hodin do 17,00 hodin;
- sobota od 8.00 hodin do 12,00 hodin;

- v den státního svátku zavřeno.

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY

Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci. Musíte si uzavřít smlouvu o svozu odpadu se svozovou firmou a mít vlastní nádoby na odpad, včetně nádob na tříděný odpad.

Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, kadeřnice, masérky, provozovatelé restaurací, kaváren či stánků s občerstvením, účetní, topenáři, zedníci, instalatéři, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností.

Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že provozovna či drobný živnostník neprodukuje žádný odpad! Majitelé provozovny např. uvádějí, že si nosí odpad domů do své nádoby, za kterou řádně platí. Toto však není možné. I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu (obálka, papír od svačiny, plastová lahev od pití, ...), se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí zaměňovat. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platné znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, papír, plasty) a nebezpečných složek odpadu.

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Pokud při vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15. 2. následujícího roku.

V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu. Za vynesení odpadkového koše do veřejného koše či kontejneru např. hrozí pokuta až 300 tisíc korun! Město bude kontrolovat, zda subjekty podnikající na území města mají uzavřeny příslušné smlouvy o odvozu odpadu a má právo případné nedostatky pokutovat. Citelné pokutě také podléhá ukládání živnostenského odpadu do kontejnerů na tříděný odpad na území města. Tyto kontejnery jsou pod dohledem kamerového systému města.

Praktické informace

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.