Menu
Město Sadská
Město Sadská

Stavební úřad je přestěhován do bývalé pobočky spořitelny na Palackého nám. 77.

Významné osobnosti

Němečkové (starý sadský rod zvaný Němečkové - varhaníci ), první s tímto přídomkem byl Jiří (1689-1763), kantor a ředitel kůru, jeho syn Antonín (1719-?) a druhý syn František Šimon (1739-1808) byli kantory a hudebníky, František Xaver (1766-1850) byl profesorem filosofie ve Vídni, spoluzakladatelem hudebního institutu v Sadské a prvním životopiscem Mozartovým.

Jan Jakub (1768-1862) - učitel, purkmistr, kapelník, spoluzakladatel hudeb. institutu, redaktor unikátní rukopisné sbírky Staré světské písně ze Sadské, účastnil se založení ochotnického divadla v Sadské.

Jan Tadeáš Plaček a Václav Picek - současníci J. J. Němečka, učitelé a sběratelé lidových písní, autoři výše uvedeného sborníku.

Paroubkův náhrobek od Jana Štursy Paroubkovi - František Adolf Paroubek (1828-1888), vyučil se knihkupcem, pracoval celý život na radnici jako úředník a tajemník. Zabýval se historií Sadské, stále se vzdělával (naučil se latinsky, řecky, hebrejsky). Nejvýznamnější díla: "Letopis města Sadsky v okrese Poděbradskem kraje Čáslavskeho v Čechách" a "Dějinopis města Sadska" (dnes uložen v Nár. muzeu v Praze). Založil velkou paroubkovskou knihovnu. Jeho syn, profesor Otakar Georgius Paroubek (1856-1909) vystudoval Filosofickou fakultu v Praze, psal dramatická díla i poezii, věnoval se regionálním tématům, rozšířil knihovnu a svým odkazem knih, předmětů a nábytku založil dnešní muzeum. Z odborných pracíje nejvýznamnější jeho příspěvek 36 000 hesel do Rankova "Příručního slovníku všeobecných vědomostí". Z velkého množství dějepisných a zeměpisných prací je třeba se zmínit alespoň o zpracování map pro Ottův zeměpisný atlas. Významně se podílel na založení lázní v Borech.

Hudebníci

 • František Fugl (1859-1916) hobojista a hudební pedagog,
 • Alois Chládek (1857-1942) vojenský kapelník, učitel hudby, sólový hráč na kontrabas.

Literáti

 • Vojtěch Jelínek (1861-1917), místní děkan, zpracoval dějiny Sadské,
 • Jindřich Skopec (1873-1942), literární historik, archivář arcibiskupské knihovny, věnoval se studiu a vydávání staré české literatury,
 • Karel Černý (1858-?), řídící učitel a spisovatel, psal knihy pro mládež a divadelní hry,
 • E. T. Tisovský (1863-1939), spisovatel, psal knihy pro mládež o zvířatech,
 • Václav Smutný (1859-1922), učitel a ředitel, národopisec, sběratel etnografického materiálu, přičinil se o založení Muzea a byl jeho prvním jednatelem,
 • Karel Houžvička - Vika (1875-1941), učitel, redaktor, spisovatel a vydavatel vlastních děl. Přátelil se s výtvarníky (např. J. Lada), kteří ilustrovali jeho díla. Cenné jsou jeho vzpomínky na život v Sadské.

Výtvarníci

 • Ing. arch. Josef Vokoun (1892-1972), profesor kamenicko - sochařské školy v Hořicích,
 • Jiří Houžvička (1935-1973), učitel, malíř.

Vědec

 • doc. Dr. Rudolf Sokol (1873-1927), význačný geolog, zaměřil svoji činnost na obecnou a regionální geologii.

Nejvyšší představitelé města v minulosti

Purkmistři

 • Holešovský Josef 1801
 • Černý Jan 1801 - 1806
 • Hončík Václav 1806 - 1825
 • Sandholec Jan 1826 - 1830
 • Němeček Jan ( varhaník ) 1830 - 1841
 • Paroubek Václav 1841 - 1843
 • Němeček Jan ( barvíř ) 1843 - 1848
 • Zvolský Jan 1848 - 1849
 • Bürgermeister Jan 1849 - 1850
 • Paroubek Václav ( strýc A.Paroubka ) 1850 - 1852

Starostové

 • Choděra František 1852 - 1867
 • Černý František 1857 - 1885
 • Pokorný František 1885 - 1892
 • Chládek Jaroslav 1892 - 1898
 • Pokorný František 1898 - 1909
 • Kříž Josef 1909 - 1912
 • Klicpera František 1912 - 1919
 • Záhora Adolf 1919 - 1923
 • MUDr. Pokorný František 1923 - 1927
 • Major Bohumil 1927 - 1931
 • Sokol 1931 - 1934
 • Major Bohumil 1934 - 1940
 • Bahník Jaroslav 1940 - 1945

Předsedové

 • Valehrach Ondřej 1945 - 1946
 • Šimůnek František 1946 - 1948
 • Vobořil František 1948 - 1949
 • Ulrich Josef 1949 - 1950
 • Kautský Max. 1950 - 1954
 • Bičák František 1954 - 1957
 • Vyleťal František 1957 - 1959
 • Sládek Josef 1959 - 1964
 • Vobořil František 1964 - 1971
 • Novák Alois ml. 1971 - 1976
 • Vojáček Jiří st. 1976 - 1981
 • Frank Václav 1981 - 1990

Starostové

 • Ing. Procházka Vít 1990 - 1994
 • Ing. Fiala Miroslav 1994 - 1998
 • Novák Alois 1998 - 1999
 • PaedDr. Pajkrtová Cecilie 1999 - 2014
 • Mgr. Eva Jurinová 2014-2016
 • Milan Dokoupil od 2016

Volný čas

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.