Menu
Město Sadská
Město Sadská

Z provozních důvodů je omezena otevírací doba stavebního úřadu pouze na úřední hodiny v pondělí a ve středu!

Veřejné zakázky

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Město Sadská

Upřesnění zadavatele 01/2017

Poptávka

 • Název
  01/2017 Rekonstrukce a půdní vestavba BD v ul.Kostelní 78
 • Kategorie poptávky
  Stavební práce
 • Číslo spisu
  01/2017
 • Číslo zakázky
 • Popis

  Na dotazy odpovídá výhradně projektant:

  Dotaz č.1 a č.2: v zadávací dokumentaci a v přílohách jednotlivých profesí schází rozpočty k vnitřní kanalizaci, vnitřní vodovod, vnitřní plynovod, zařizovací předměty, kotelny rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa.06.01.2016

  Odpověď na č.1 a č.2: výkaz výměr dodán projektantem jako samostatná dodatečná informace,zadáno v exel tabulce a v pdf do zadávací dokumentace.09.01.2017

  Dotaz č.3:Mám dotaz k soutěži na zakázku s názvem ,,Rekonstrukce BD Kostelní č.p.78 a půdní vestavba´´.Jsou zde uvedeny položky jako například položka č. 89. až 101.U těchto položek není dle výkazu výměr uvedena žádná specifikace, množství dodání atd., není ani žádné nařízení ve Výzvě v jakém rozsahu musí být výkaz výměr oceněn. 09.01.2017

  Odpověď č.3:výkaz výměr dodán projektantem jako samostatná dodatečná informace,zadáno v exel tabulce a v pdf do zadávací dokumentace. 09.01.2017

  Dotaz č.4: ,,Montáž osvětlení na novém schodišti a chodbě v podkroví´´ kde je uvedeno množství s jednotkou 15 h, k této položce nikde není položka dodání svítide,l které se mají instalovat. 09.01.2017

  Odpověď č.4: byl dodán výkaz výměr rozpočtářem na svítidla,dodán v exel tabulce i v pdf. Vložen do zadávací dokumentace.10.01.2017

  Dotaz č.5: U zařizovacích předmětů uvádíte položku ,,montáž dřezů - dodávka součást linky´´, ale položku dodání a montáže linky, do které má být promítnuta cena dřezu, ve stavebním výkazu výměr postrádám. 10.01.2017

  Odpověď č.5: Projektovou chybou došlo do nevymazání řádku. Není obsahem VŘ.Tento řádek je vymazán z výkazu výměr. Nový výkaz je zadán dne 10.01.2017 s tímto řádkem červeně označeným a škrtnutým.10.01.2017

  Dotaz č.6:V zadávací dokumentaci jsme nenašli samostatné výkazy výměr pro zdravotechniku, vytápění a plyn. Mají se ocenit pouze souborem, jak je uvedeno v stavebním výkazu výměr?11.1.2017

  Odpověď č.6: výkaz výměr dodán projektantem jako samostatná dodatečná informace,zadáno v exel tabulce a v pdf do zadávací dokumentace. 11.01.2017

  Dotaz č.7: Ve výkazu výměr chybí kompletní dodání a montáž klempířských prvků (svody, žlaby, okapnice, úžlabí, parapety a v úvahu přicházejí i sněhové zarážky na krytině) které se dle technické zprávy předpokládají z titanzinku. Budou klempířské prvky doplněny do výkazu výměr k soutěži? 11.01.2017

  Odpověď č.7: Výkaz výměr na klempířské prvky v položkovém rozpočtu skutečně chybí, klempířské prvky jsou pouze popsány v technické zprávě a jsou zřetelné z výkresu střecha. Za toto nedopatření se omlouvám, vzhledem k tomu,že firmy ve výběrovém řízení mají stejné výchozí podklady vč.slepého výkazu výměr. 16.01.2017

  Dotaz č.8:

  1. Dle Vašeho sdělení, rekonstrukce se týká všech bytů v BD. Dle projektové dokumentace a výkazu výměr by se rekonstrukce měla týkat pouze podkroví a jednoho bytu v 1.NP. Moje otázka je, zda ostatní byty zůstávají v původním stavu?
  2. V případě, že rekonstrukce by měla probíhat ve všech bytech, je potřeba doplnit výkazy výměr.
  3. Výměra podlahových krytin je pouze v podkroví. V ostatních bytech se měnit nebude?
  4. Dveře uvedené v tabulkách se týkají pouze podkroví a jednoho bytu. V ostatních bytech zůstanou stávající?
  5. Rozpočet neobsahuje nové omítky a otlučení stávajících ve všech bytech a na chodbě. Ve všech bytech by se měli provádět nové rozvody a vzhledem k stavu omítek by bylo vhodné stávající omítky odstranit.
  6. Výkres krovu není k dispozici a výkres střechy je pouze nákres, který není okótovaný. Prosíme o doplnění.
  7. Položky, které jsou v rozpočtu uvedené jako "soubor" jsou zavádějící a proto by měli být uvedeny na přesnou výměru.
  8. V případě, že by se rekonstrukce měla týkat celého domu vč. všech bytů a výstavby podkroví, tak bych chtěla upozornit na nereálný termín realizace do konce května a poprosit o zvážení délky doby realizace.
  9. V zadávací dokumentaci je uvedená předpokládaná cena 4.186.000,- Kč bez DPH. V případě, že by se jednalo o rekonstrukci celého objektu, je uvedena cena příliš nízká. 11.01.2017

   

  Odpověď č.8: Rekonstrukce domu se netýká všech bytů,ve stávajících bytech budou pouze provedeny nové rozvody vody,kanalizace,vytápění. Investor nepožadoval žádné zásadní stavební úpravy ve stávajících bytech. Bude provedeno pouze dozdění či začištění vnitřních omítek po montáži nových rozvodů instalací. Vzhledem ke skutečnosti,že ani projektant nezná v tuto chvíli přesný rozsah skutečné výměry těchto bouracích prací, jsou v rozpočtu tyto položky stanovené jako soubor, při realizaci bude fakturováno podle skutečné výměry prováděných prací.
  Krov domu zústává stávající, viz výkres půdorys půdy. Nově je vybudována pouze část krovu nad schodištěm,viz výkresy řez příčný B-B´a nový stav.
  Rekonstrukce se netýká celého domu, viz výše a tudíž je termín realizace i předpokládaná cena v souladu se zadáním. 16.01.2017

   

  Dotaz č.9: Dotaz č.A: v rozpočtu jsou uvedeny u položek SOUBORY a KPL. viz. níže uvedený soupis položek, které nejdou ocenit. Prosíme o jejich upřesnění, aby bylo možné položky řádně ocenit.

  • Osazení želbet. stupňů na desku, broušených, doplnění schodiště o dva ž.b.stupně 1 soubor
  • Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 1 soubor
  • Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, začistění po rozvodech vody , kanalizace,plynu 1 kpl.
  • Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, začištění po rozvodech elektroinstalace 1 kpl.
  • Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad., schodiště do podkroví 1 soubor
  • Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1 soubor
  • Demontáž kotevních želez do 5 kg 1 soubor
  • Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 130/150 - zazděné krokve v komínech 1 soubor
  • Prkenné svlaky pro zajištění fošen proti klopení 1 soubor
  • Impregnace řeziva máčením Bochemit QB 1 soubor
  • Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 1 soubor
  • Kliky,štítky,kování standart 1 kpl.
  • Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 1 soubor
  • Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t 1 soubor
  • Revizní šachta s poklopem 600*600,vnitřní rozměry , 900*1200, hl.1500 1 soubor

  Dotaz č.B: v rozpočtu ve vedlejších nákladech je uvedena REZARVA pro rekonstrukce, prosíme o určení výše REZERVY a určení způsobu jak zapracovat REZERVU do nabídky. 11.01.2017

   

  Odpověď č.9

  V podstatě platí vysvětlení  předcházející. Položkový rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace, ovšem v daném případě se nejedná o novostavbu, nýbrž o celkem náročnou rekonstrukci, kde ne všechny detaily převážně rekonstruovaných položek lze jednoznačně specifikovat pevnou výměrou, těch položek je však pouze několik a ke stanovení ceny od firmy ve výběrovém řízení je k dispozici projektová dokumentace včetně technických zpráv a fyzická prohlídka skutečného stavu stavby. Zkušený rozpočtář si s tím jistě poradí.
  Rezerva pro rekonstrukci takového rozsahu nemá vliv na konečnou cenu nabídky, jsou to finance určené na nepředvídatelné vícenáklady při vlastní realizaci zakázky. Z toho důvodu nebyla ze strany projektanta určena výše této rezervy v % ani pevnou částkou. 16.01.2017

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PD vložena 04.01.2017 16hod. Výzva prodloužena do 26.01.2017 do 13:00hod. Položkový rozpočet je v exel tabulce,vzorce k vnitřním výpočtům nejsou obsahem tabulky.04.01.2017

   

  Projektová dokumentace dosud nebyla dodána. Po jejím vložení bude Výzva prodloužena o poměrnou část pracovních dní,aby nedošlo k porušení transparentnosti. 03.01.2017

   

  Projektová dokumentace v elektronické podobě bude k Výzvě zadána v rozmezí 5ti pracovních dní od data zveřejnění 21.12.2016. Z tohoto důvodu je prodloužena lhůta pro podání místo 15-cti pracovních dní na 20 pracovních dní. 21.12.2016

 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  4 186 000,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  21.12.2016 16:53
 • Termín podání nabídek
  19.01.2017
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
  19.01.2017
 • Termín otevírání obálek
  19.01.2017

Vítěz výběrového řízení

 • Název
 • Adresa
 • Datum podepsání smlouvy
 • Smluvní cena (bez DPH)
 • Smluvní cena (s DPH)

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
  23.01.2017
 • Důvod zrušení poptávky
  Pro nedostatečný výkaz výměr,který nekoresponduje s PD a je zavádějící je Výběrové řízení zrušeno.Neotevřené obálky budou vráceny zpět pro možné budoucí VŘ.

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek

Otevřená radnice

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.