Menu
Město Sadská
Město Sadská

Z provozních důvodů je omezena otevírací doba stavebního úřadu pouze na úřední hodiny v pondělí a ve středu!

Veřejné zakázky

Registrace dodavatele
Zpět na seznam poptávek

Zadavatel

Město Sadská

Upřesnění zadavatele 08/2018

Poptávka

 • Název
  08/2018 Pražská východní část
 • Kategorie poptávky
  Stavební práce
 • Číslo spisu
  08/2018
 • Číslo zakázky
 • Popis

  Dotaz č.1 ze dne 07.06.2018
  Ve výzvě k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku je v bodu 6. Podklady pro podání nabídky uveden seznam příloh, které mají být součástí cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o příloh č.1 až 7. Bohužel v zadávací dokumentaci, která je přístupná na adresách uvedených ve výzvě k podání nabídky bod 1 je vložena pouze příloha č.2 Čestné prohlášení o základní způsobilosti a příloha č.3 Seznam stavebních zakázek.
  Chybí:
  příloha č.1 Krycí list
  příloha č.4 Seznam subdodavatelů
  příloha č.5 Nabídková cena
  příloha č.6 Závazný vzor smlouvy o dílo
  příloha č.7 Výkaz výměr.

  Odpověď: Při zadávání došlo ke kolizi SW s veškerými prohlížeči. V průběhu dne 07.06.2018 dochází k dohrávání příloh.

  Dotaz č.2

  Příloha č.6 Návrh smlouvy obsahuje návrh smlouvy o dílo k jiné veřejné zakázce.

  Odpověď:

  Jedná se  výhradně o textovou chybu.Návrh smlouvy byl změněn 20.6.2018

 • Předpokládaná cena poptávky (bez DPH)
  1 903 504,00 Kč
 • Uveřejnění oznámení
  01.06.2018 10:20
 • Termín podání nabídek
  27.06.2018
 • Konec lhůty pro poskytování zadávací dokumentace
  27.06.2018
 • Termín otevírání obálek
  27.06.2018

Vítěz výběrového řízení

 • Název
  Halko s.r.o.
 • Adresa
  RM 11/18/2018
 • Datum podepsání smlouvy
  16.08.2018
 • Smluvní cena (bez DPH)
  1 747 022,45 Kč
 • Smluvní cena (s DPH)
  2 113 897,16 Kč

Fakturace

 • Skutečná cena včetně víceprací (bez DPH)
 • Skutečná cena včetně víceprací (s DPH)

Zrušení poptávky

 • Datum zrušení poptávky
 • Důvod zrušení poptávky

Soubory ke stažení

Typ souboruNázev souboruUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Ostatní Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.doc Věra Šťastná
Ostatní Příloha č. 3 - seznam stavebních zakázek.docx Věra Šťastná
Ostatní Příloha č. 5 - nabídková cena.docx Věra Šťastná 07.06.2018
Ostatní Příloha č.7__Výkaz výměr_Sadská- stavební úpravy ulice Pražská, východní část-2.xlsx Věra Šťastná
Ostatní Příloha č.1_ Krycí list.docx Věra Šťastná
Dodatečné informace Příloha č.6 - Návrh smlouvy.doc Věra Šťastná

Otázky a odpovědi

Zpět na seznam poptávek

Otevřená radnice

Městský úřad Sadská

Provozní doba radnice:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út: 8:00-12:00, 13:00-15:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čt: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá: 8:00-12:30

Pokladní hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Út: 8:00-12:00, 13:00-14:30
St: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Čt: 8:00-12:00, 13:00-14:30
Pá: 8:00-12:00

Telefony:

Ústředna/Podatelna: 325 546 600
Přestupky/Kanc.starosty: 325 546 611
Pokladna: 325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad: 325 546 613 (614,615)
Správa hřbitova: 728 142 619
Dílna, doprava: 602 496 028
Městská policie: 800 20 21 21

Další spojení

Email:
info@mesto-sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@mesto-sadska.cz
Datová schránka:
trubtz7

SADKA

Pramen Sadky v Prokopově ulici je v provozu každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:00. V zimním období je pramen mimo provoz.